Dataskydd

Version: 2018-05-25

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är av största vikt för CASAWIKSTRÖM AB. Vi vill vara öppna och transparenta med vår behandling av dina personuppgifter. I denna policy beskrivs vilken typ av information vi samlar in, hur vi bearbetar och skyddar den och vem du ska kontakta om du har några frågor eller kommentarer.

Kontaktinformation avseende uppgiftsskydd

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är vi personuppgiftsansvariga för den information som registreras om dig som kund, besökare på denna webbplats etc. 

Kontaktuppgifter: 

CASAWIKSTRÖM AB
Spantgatan 8
973 46 LULEÅ
E-post: info@casa-wikstrom.se
Webb: www.casa-wikstrom.se

Behandling av kunduppgifter

När du interagerar med oss via olika kanaler, inklusive våra webbplatser, ev. appar, fysiska butiker och kundservice/support, samlar vi in och behandlar dina personuppgifter.

Den information vi samlar in och använder omfattar följande:

 • Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, adress och telefonnummer
 • Trafikdata om din användning av webbplatsen och internet
 • Information om intressen och vanor
 • Inköpshistorik
 • Transaktionsdata
 • Information som används i samband med kundservice och support
 • Bilder som används på sociala medier (endast på begäran)
 • IP-adress

Dina personuppgifter kommer att samlas in i en eller flera av följande situationer:

 • När du får en offert, beställning och slutför ett köp
 • När du registrerar dig för att få vårt ev. nyhetsbrev och andra marknadsföringsmaterial och aktiviteter
 • När du deltar i tävlingar
 • När du kommunicerar med oss (i samband med kundservice, support, klagomål etc.)
 • När du beställer en katalog
 • När du bokar en inredningstjänst
 • När du samtycker till att dela din bild

Vi samlar in och lagrar din personliga information för följande icke-personrelaterade och affärsmässiga syften:

 • Bearbetning av ditt köp och tillhandahållande av vår/din tjänst
 • Hantering av kundärenden
 • Utskick av ev. nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial och aktiviteter
 • Besvarande av dina frågor
 • Statistik och analys i samband med produktutveckling, affärsoptimering och rapportering

Den legitima grunden för vår behandling av dina personuppgifter baseras på:

Den legitima grunden för vår behandling av dina personuppgifter i samband med ditt köp, tillhandahållande av kundservice och support samt hantering av kundärenden är att uppfylla avtal som ingåtts mellan dig och CASAWIKSTRÖM AB (den allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1 b).

Dessutom behandlar vi dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke när du registrerar dig för att erhålla ev. nyhetsbrev och andra marknadsföringsmaterial och aktiviteter (den allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1 a). 

Slutligen behandlar vi dina personuppgifter för statistiska och analytiska ändamål på grundval av vårt berättigade intresse i samband med produktutveckling, affärsoptimering och rapportering (den allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1 f).

Vem vi delar personlig information med

Din information kan komma att delas med personuppgiftsbiträden på grundval av vårt databehandlingsavtal, inbegripet:

 • Partners som tillhandahåller värdtjänster
 • Leverantörer, som t.ex. BoConcept A/S
 • IT-levererantörer
 • Transportoperatörer
 • Betaltjänstleverantörer
 • Affärspartners i samband med administrationen av kundfrågor och marknadsföring

Under vissa omständigheter och i enlighet med lagstiftningen kan det vara nödvändigt att lämna ut information till offentliga myndigheter, inklusive rättsliga myndigheter. Till exempel kan information lämnas vidare till polisen i händelse av misstänkt bedrägeri.

Återkallande av samtycke/återtagande

Du kan när som helst återkalla ett eventuellt samtycke du har godkänt i samband med ev. nyhetsbrev. Vi raderar i så fall dina personuppgifter om vi inte kan fortsätta att behandla dem på en annan grund. Om du vill återkalla ditt samtycke i samband med nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial och aktiviteter, var god använd länken avsluta prenumeration i knappen för ev. nyhetsbrev.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ändamål som gav oss anledning att samla in, bearbeta och lagra dina uppgifter.

CASAWIKSTRÖM AB lagrar personlig information om ditt köp, tillhandahåller kundservice och support samt hanterar kundärenden på ett säkert sätt under den tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Lagringen äger rum under 7 år från utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser, jfr bokföringslagen, varefter informationen tas bort, om inte annat förskrivs i lagstiftning. Lagringen av dina uppgifter sker för att säkerställa en korrekt hantering av återkommande kundrelationer, potentiella reklamationer och garantiåtaganden samt för att uppfylla våra skyldigheter. 

BoConcept lagrar personlig information som har samband med nyhetsbrev och andra marknadsföringsaktiviteter tills du återkallar ditt samtycke eller raderar ditt konto.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Cookies, syfte och relevans

Om vi placerar cookies kommer du att informeras om användningen och poängen med att samla in uppgifter via cookies.

Vi inhämtar ditt samtycke

Innan vi placerar några cookies på din utrustning, kommer vi att be om ditt samtycke. Cookies behövs emellertid för att garantera att funktioner och inställningar kan användas utan ditt samtycke. Du kan få mer information om vår policy för användning av cookies och hur du tar bort eller avvisar dem här. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen se riktlinjerna under vår policy för cookies.

Dina rättigheter

Enligt lagstiftningen har du ett antal rättigheter vad gäller vår insamling av dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst (tillgång/information)
 • Rätt till portabilitet
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Din rätt att motsätta dig behandling grundad på berättigade intressen
 • Din rätt att invända mot direkt marknadsföring
 • Rätt till begränsning

Du kan när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats. 

För frågor och frågor gällande dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post: info@casa-wikstrom.se

Om du vill utöva dina rättigheter, var god specificera dina önskemål. 

När du begär att få tillgång till dina personuppgifter, begär att få information ändrad eller raderad, eller om du vill göra undantag från vår policy, kommer vi att undersöka om det är möjligt att uppfylla din begäran. Vi kommer att sträva efter att svara så snabbt som möjligt och återkommer till dig inom en månad.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy revideras emellanåt, och om vi gör några betydande förändringar i vårt sätt att använda dina personuppgifter publicerar vi ett meddelande på den här sidan.

 

Läs ytterligare:

> CASAWIKSTRÖM AB har ett nära samarbete med BoConcept A/S. Ta del av BoConcept A/S integritetspolicy här.